Yakından Tanıyın

Hakkımızda

Derneğimiz 1978 yılında sektördeki firmaların yemekli dost sohbetleri ile ilk çalışmalarına başlamış, sektördeki firma sayısı arttıkça katılımlar ile büyümüş ve nihayetinde 07.11.1985 tarihinde “Yonga Levha Sanayicileri Derneği” adıyla kurularak dernekler kanununa göre resmi hüviyet kazanmıştır.

1984 yılında ülkemizde ilk MDF tesisi kurulmuş ve sonraki yıllarda kurulan tesisler de derneğimize üye olmuşlardır. Günümüz itibariyle Türkiye’de ahşap esaslı yonga levha (sunta), lif levha (MDF), OSB ve Werzalit-Duralit vb. levha üreten tesislerin tamamı derneğimiz üyesidir.

1985'ten Bugüne

Derneğimizin adı, 2013 yılında yapılan Olağan Genel Kurul kararı ile unvanını “MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği” olarak değiştirilmiştir.

Türkiye'nin Her Yerinde

Sektörde halen 32 farklı lokasyonda toplam 22 şirket üretimini sürdürmektedir. Sektörümüz ülkemizin her bölgesinde tesisler kurmuş ve geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.

Üretimin Zirvesinde

İstanbul Sanayi Odası 2019 yılı verilerine göre derneğimiz üyesi 9 şirket ilk 500 sıralamasında, 4 şirket de ikinci 500 sıralamasında bulunmaktadır.

DERNEĞİN KURULUŞ AMACI VE FAALİYET SAHALARI

a) Mevcut ve kurulacak tesislerin ham madde ihtiyaçlarının devamlı, yeterli miktarda temin etmek amacı ile uygulanacak ortak görüşleri tesbit etmek ve ilgili yerlerle teşebbüslerde bulunmak,

b) İmalatın iç ve dış pazarlarda, uygun standart ve maliyetlerle gerçekleştirilebilmesi için müşterek politika esaslarını tesbit etmek, ilgili Devlet Dairelerine yardımcı olmak, tavsiyelerde bulunmak,

c) İç ve dış pazar imkanlarına göre bu sanayi dalındaki gelişmeleri ve teşvik tedbirlerini tesbit eden Hükümet politikalarının oluşmasında Devlet Dairelerine ve ilgili yerlere yardımcı olmak, amacına yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmak ve gerekli görülen tavsiyelerde bulunmak,

d) Araştırma kurumları, Üniversiteler ve diğer bilimsel kuruluşların konumuzla ilgili çalışmalarını takip ve desteklemek, gerektiğinde işbirliğinde bulunmak,

e) Yonga Levha Sanayi ile ilgili Yurt içi ve dışı gelişmeleri takip etmek ve üyelere gerekli bilgileri iletmek,

f) Yurt içi talep fazlası mamullerin, ihracı için imkânlar araştırmak, gerekli teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak, bu maksatla Devlet Daireleri ve ilgili yerlere tekliflerde bulunmak,

g) İthali gereken yardımcı işletme malzemesi ile gerektiğinde yedek parçaların ithali ile ilgili çalışmaları yapmak veya yaptırmak, gerekli organizasyonu kurmak, üyelerin karşılıklı hak ve vecibelerinin esaslarını tespit etmek, Devlet Daireleri ve ilgili yerlere lüzumlu tekliflerde bulunmak,

h) Üyeler arasında, Sosyal ve Kültürel dayanışmayı temin maksadı ile her türlü toplantı, seminer, sempozyum, panel, mesleki geziler tertip ve benzeri çalışmalar yapmak.